Alina Szapocznikow, Autoportrait I, 1966. Marble, polyester resin. Private collection. © ADAGP, Paris 2017. Courtesy The Estate of Alina Szapocznikow / Piotr Stanislawski / Galerie Loevenbruck, Paris. Photo Fabrice Gousset.

26 October 2017 By