Kateřina Šedá, Líšeň Profile (2010). Image courtesy of Kateřina Šedá; photography by Michal Hladik, 2010

22 July 2015 By

Kateøina Šedá – Líšeòský Profil – 2010